About Us

Climate Air Limited is One of Tanzania’s prestigious Air Conditioning Company, providing thermal comfort and acceptable indoor air quality for Residential, Commercial and Industrial application; carries all the major brands, makes, and models of energy efficient refrigerated air, evaporative coolers, heaters and geothermal units. We service, sell and repair all models makes including Chigo, Samsung, Gree, Beko and LG. We offer free estimates on new equipment and properly advise the size and type of cooling system you need.

Climate Air Limited has 35 employees and continues an excellent working relationship with both residential and commercial customers. All technicians are trained and certified on servicing all makes and models of Air Conditioning equipment’s, new and old to diagnose problems quickly, but in a way that performs all necessary system checks to insure accuracy of work. Climate Air strives to continually educate their employees in new technology, codes, regulations, and advances in the HVAC industry making sure all employees work in a manner that is cost effective for homeowners and businesses alike.

Climate Air Limited is dedicated to upholding the highest level of service and installation in the air conditioning industry, providing exceptional customer service on each and every project — large or small. We look forward to earning your confidence and trust based on consistently superior performance

Kuhusu Sisi

Climate Air Limited ni moja ya Kampuni ya Kifahari ya Air Conditioning Tanzania, hutoa huduma ya kustarehesha ya hali ya hewa ya ubaridi kwa ajili ya Mazingira ya Biashara, Majumbani na Viwandani. Climate Air ina bidhaa zote kuu za hewa kama vile Chillers, Cold rooms, Air Conditioning, Ventilators nakadhalika. Sisi tunauza, tunatengeneza na tunaService modeli zote kama vile Chigo, Samsung, Gree, Beko na LG. Tunatoa makadirio ya bure kwenye vifaa vipya na kushauri vizuri ukubwa na aina ya mfumo wa baridi unayohitaji.

Climate Air Limited ina wafanyakazi 35 na inaendelea kuwa na uhusiano bora wa kufanya kazi na wateja wa majumbani na maofisini. Mafundi wetu wote wamepewa mafunzo na kuthibitishwa juu ya kufanya kwa vitendo kila kitu kinachofanyika kwa mifano ya Vifaa vya Air Conditioning, mpya na vya zamani ili kugundua matatizo kwa uharaka, lakini kwa njia ambayo inafanya kila mfumo unaohitajika ili kuhakikisha usahihi wa kazi. Climate Air inajaribu kuendelea kuelimisha wafanyakazi wake katika teknolojia mpya, kanuni, na maendeleo katika sekta ya HVAC na kuhakikisha wafanyakazi wote wanafanya kazi kwa njia inayofaa kwa wateja wetu.

Climate Air Limited imejitolea kuzingatia viwango vya juu vya huduma na ufungaji wa viyoyozi nakadhalika pia hutoa huduma za kipekee kwa wateja kwenye kila mradi mkubwa au mdogo. Tunatarajia kupata uaminifu wako kulingana na utendaji bora zaidi.